Zmiana sprzedawcy energii krok po kroku

Od 2007 r. istnieje możliwość swobodnej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i gospodarstw domowych. Zmiana sprzedawcy prądu może w dalszym ciągu budzić pewne obawy, lecz jest jedną z możliwości znacznego obniżenia opłat, zwłaszcza że są one coraz bardziej dotkliwe. W obliczu podwyżek, właściciele firm szukając oszczędności, coraz częściej decydują się na ten ważny krok, szczególnie że zmiana sprzedawcy prądu nie jest skomplikowanym i czasochłonnym procesem.

Różnica pomiędzy sprzedawcą a dostawcą prądu (OSD)

Warto na początku przedstawić uczestników rynku energii jak sprzedawca i dystrybutor, ponieważ zmiana sprzedawcy energii elektrycznej nie jest równoznaczna ze zmianą dostawcy. Sprzedawca, jak sama nazwa wskazuje, odpowiada za sprzedaż energii czynnej (faktycznie zużywanej), np. dla podmiotów gospodarczych i osób prywatnych, a dystrybutor, inaczej Operator Systemu Dystrybucyjnego, to przedsiębiorstwo energetyczne, które odpowiada za dostarczenie energii elektrycznej. OSD odpowiedzialny jest również za bezpieczeństwo funkcjonowania systemu energetycznego, stan techniczny i rozbudowę infrastruktury energetycznej. Najwięksi dystrybutorzy w Polsce funkcjonują na określonym obszarze, więc odpowiadają oni za sieć dystrybucyjną energii elektrycznej zlokalizowaną w danym regionie Polski, co oznacza, że można w kilku prostych krokach zmienić sprzedawcę prądu, jednak samodzielna zmiana Operatora Systemu Dystrybucyjnego energii elektrycznej nie jest możliwa.

KROK 1

Zmiana sprzedawcy może być samodzielna lub na podstawie pełnomocnictwa udzielonemu nowej firmie. Znalezienie nowego sprzedawcy samodzielnie wymaga zapoznania się z różnorodnymi ofertami. Zastanawiając się nad zmianą sprzedawcy energii, warto wziąć pod uwagę takie czynniki jak czas trwania umowy, warunki jej wypowiedzenia, warunki sprzedaży energii elektrycznej, promocje i dodatkowe oferty.

KROK 2

Drugim krokiem jest wybranie nowego sprzedawcy energii elektrycznej o najkorzystniejszej ofercie. W wyborze nowego sprzedawcy pomocne są takie narzędzia jak kalkulatory i porównywarki cen energii.

KROK 3

Kolejnym ważnym zadaniem jest wypowiedzenie umowy u aktualnego sprzedawcy energii elektrycznej. Ważne, aby zwrócić uwagę na warunki jej wypowiedzenia, aby nie narazić się na dodatkowe opłaty. Należy pamiętać również o ciągłości dostaw energii elektrycznej. Oznacza to, że termin zawarcia nowej umowy dotyczącej sprzedaży energii powinien pokrywać się z terminem wygaśnięcia tej poprzedniej.

KROK 4

W przypadku wypowiedzenia umowy kompleksowej, czyli podczas pierwszej zmiany sprzedawcy, konieczne jest wypowiedzenie umowy ze sprzedawcą oraz z dystrybutorem energii elektrycznej.

KROK 5

Kolejnym ważnym krokiem jest podpisanie umowy z nowym sprzedawcą (w przypadku wypowiedzenia umowy kompleksowej również z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego). Podczas każdej następnej zmiany sprzedawcy, nie istnieje potrzeba ponownego zawierania umowy z OSD.

KROK 6

Konieczne jest również powiadomienie OSD o zawarciu nowej umowy sprzedaży. Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem specjalnego formularza, który znajduje się na stronie internetowej OSD.

KROK 7

Ostatnim krokiem jest rozliczenie końcowe, które przygotowywane jest na podstawie dokonanego odczytu licznika. Pierwszego dnia nowej obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej, OSD dokonuje odczytu stanu licznika. Dane przekazywane są do aktualnego i nowego sprzedawcy. Ostatni rachunek za energię elektryczną będzie wystawiony przez aktualnego sprzedawcę i będzie to równoznaczne z zakończeniem współpracy.

Samodzielnie, czy udzielenie pełnomocnictwa?

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa jest znacznie szybszym sposobem. Nowy sprzedawca prądu wypowiada umowę temu dotychczasowemu i odpowiada również za wypowiedzenie umowy i zgłoszenie zmian do OSD. Oznacza to, że drugi wariant zmiany sprzedawcy energii, czyli udzielenie pełnomocnictwa, ogranicza się tylko do dwóch kroków jak podpisanie nowej umowy ze sprzedawcą oraz odczytanie stanu licznika. Z takiej wygodnej opcji mogą skorzystać gospodarstwa domowe oraz firmy należące do sektora MŚP.