Związku z zaistniałą sytuacja w Energia dla Firm S.A. (informacja poniżej) – pragniemy Państwu przygotować jak najszybciej ofertę na energie elektryczną tak aby Państwo nie przepłacali za energię elektryczną w rezerwie.
Ofertę przygotujemy na e-maila po otrzymaniu od Państwa danych do oferty. Potrzebujemy: taryfę obecną + zużycie energii miesięczne lub roczne w (kWh lub MWh) bądź skan 1 faktury z danego licznika.
Informacja z Energia dla Firm S.A.

Szanowni Państwo,
Zarząd Energia dla firm S.A. wyraża głębokie ubolewanie, iż pomimo wdrażanych intensywnie od kilku miesięcy procesów restrukturyzujących, nie może dalej prowadzić koncesjonowanej działalności w sposób stabilny i przewidywalny.
Zarząd Spółki Energia dla firm S.A. informuje, iż w dniu 07.09.2018 roku Spółka zaprzestała świadczenia Państwu usług sprzedaży energii elektrycznej. W związku z tym Klienci Spółki Energia dla firm S.A. przejdą na Sprzedaż Rezerwową, co oznacza, że zachowają Państwo ciągłość dostaw prądu, a Państwa sprzedawcą będzie Sprzedawca Rezerwowy wyznaczony na terenie Państwa Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Energia dla firm S.A. wystawi rozliczenie końcowe za energię elektryczną zużytą do dnia 06.09.2018 roku na podstawie przekazanych danych pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego natomiast rachunki za energię elektryczną zużytą od dnia 07.09.2018 roku otrzymają Państwo od Sprzedawcy Rezerwowego. Ceny Sprzedaży Rezerwowej mogą być wyższe od cen dotychczasowych, dlatego celem minimalizacji kosztów prosimy o wybór i podpisanie umowy z nowym sprzedawcą energii elektrycznej.
Szanowni Klienci, jak najszybciej powinni Państwo dokonać wyboru nowego sprzedawcy energii elektrycznej.
Zarząd Energii dla firm S. A.