Rozwój elektromobilności w Polsce

Elektromobilność to technologia, która uważana jest za bardzo przyszłościową. Samochody elektryczne mogą pomóc zredukować hałas, a także rozwiązać problem zatłoczonych aglomeracji, smogu i rosnącej emisji gazów cieplarnianych. Oznacza to, że pojazdy elektryczne mogą przyczynić się do redukcji zanieczyszczeń pochodzących z sektora transportu.

Samochody elektryczne w Polsce, czy na pewno są ekologiczne?

Pojazdy o napędzie elektrycznym od lat są tematem sporów i dyskusji, w szczególności związanych z ochroną środowiska. Aktualne zmiany na rynku transportowym, w dużej mierze opierają się na rozpowszechnianiu samochodów elektrycznych, ponieważ to działanie mogłoby ograniczyć zużycie surowców służących do produkcji paliw. Stopień, w jakim napęd elektryczny wpływa na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w dużej mierze zależy od sposobu wytwarzania energii elektrycznej takiego napędu, jednak w Polsce energia elektryczna powstaje przeważnie w procesie spalania węgla kamiennego. W tym przypadku, gdy źródłem energii jest elektrownia cieplna zasilana węglem, ładowanie pojazdów o napędzie elektrycznym zwiększa zużycie energii pierwotnej, a konsekwencjami tego jest emisja szkodliwych gazów. Należy jednak zwrócić uwagę, że zastosowanie samochodów elektrycznych umożliwi przemieszczenie źródeł emisji zanieczyszczeń z centrów miast, do miejsc położenia elektrowni, np. na ich obrzeżach.

Powinno się również wziąć pod uwagę fakt, że proces produkcji samochodów elektrycznych również związany jest z generowaniem CO2. Duże znaczenie podczas produkcji elektrycznych pojazdów ma wytwarzanie akumulatora. Należy także przemyśleć kwestię powstania odpadu w postaci zużytych baterii litowo-jonowych, pochodzących z akumulatorów samochodów elektrycznych, które należy zagospodarować lub odpowiednio zutylizować.

Rosnąca popularność elektromobilności w Polsce

Dyskusyjna jest także kwestia ładowania pojazdu elektrycznego. W Polsce samochody elektryczne nie zawsze będą ładowane za pomocą prądu powstałego ze źródeł odnawialnych, jednak coraz częściej posiadacze takiego pojazdu, wykorzystują do ładowania panele fotowoltaiczne. Według danych z lutego 2022 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 42711 osobowych i użytkowych pojazdów z napędem elektrycznym. W stosunku do roku poprzedniego, liczba samochodów elektrycznych w Polsce zwiększyła się o 3177 sztuk. Równolegle do pojazdów o napędzie elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Obecnie funkcjonuje 2034 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym, w tym uruchomiono w lutym 42 nowych punktów. Oznacza to, że można zaobserwować w Polsce rosnącą liczbę posiadaczy elektrycznych pojazdów, lecz z uwagi na liczne bariery ekonomiczne i systemowe, wciąż Polsce daleko do przodujących europejskich liderów elektromobilności.