Polacy rezygnują z węgla, stawiają na inne źródła energii

Ludzkość na całej planecie zmaga się z katastrofalnymi skutkami zmieniającego się klimatu.
Zwiększa się zarówno siła jak i częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych. Coraz wyższy poziom mórz i oceanów i zmieniające się wzorce pogodowe są zagrożeniem zarówno dla ludzi jak i całego środowiska naturalnego. Ważny jest, dlatego postęp w redukcji emisji dwutlenku węgla. Zmiana klimatu jest wspólnym wyzwaniem, nad którym powinny pracować wszystkie kraje

Według danych statystycznych GUS, udział energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej ogółem w Polsce, w 2019 r. był wyższy, niż w 2016 r. i wynosił 19,7%. W 2016 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej ogółem wynosił 13,8%.

W Polsce pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych według nośników w 2019 kształtował się następująco: Udział biopaliw stałych wyniósł 73,4%, energii wiatru 10,6%, a energia słoneczna tylko 0,8%. Analizując dane statystyczne, można jednak zaobserwować, że z biegiem czasu, wzrasta znaczenie energii ze źródeł odnawialnych w Polsce. Oznacza to, że Polacy coraz częściej rezygnują z węgla i stawiają na inne źródła energii.

Aktualnie Unia Europejska kładzie duży nacisk na szybkie odejście od węgla. Energia węglowa, przez długi czas była uznawana za niedrogą. Jednak nie brano pod uwagę szkodliwości jej produkcji dla zdrowia i środowiska naturalnego. Zanieczyszczenie powietrza pyłem węglowym i dwutlenkiem węgla w pobliżu elektrowni węglowych, powodują absencje w pracy, pobyty w szpitalach przewlekłe choroby, a nawet zgony. Oznacza to, że rezygnacja z węgla może przyczynić się do obniżenia kosztów publicznych. Odwlekanie rezygnacji z węgla spowoduje, że wysoką cenę zapłaci społeczeństwo i przyszłe pokolenia.

Szczyt klimatyczny COP26

Od 31 października do 31 listopada, światowi przywódcy przyjechali do Glasgow na konferencję klimatyczną ONZ. Szczyt klimatyczny COP26 był ważnym wydarzeniem, podczas którego przywódcy wszystkich państw na świecie spotkali się, aby zwiększyć intensywność działań na rzecz rozwiązania kryzysu klimatycznego. COP26 to spotkanie stron konwencji, którego gospodarzami byli Wielka Brytania i Włochy. Podczas trwania COP26 dokonano przeglądu zobowiązań państw w ramach celu porozumienia paryskiego, czyli między innymi kontynuowanie działań na rzecz ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do 1,5 stopni Celsjusza, aby ocalić planetę przed niebezpiecznymi skutkami zmiany klimatu. Globalne ocieplenie oddziałuje na strukturę opadów, oceany i wiatry na całym świecie. Wzrasta także częstotliwość i skala niebezpiecznych zjawisk pogodowych, takich jak powodzie, pożary, czy upały, dlatego ważne jest, aby szybko podjąć kroki na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur i zmiany klimatu. Na spotkaniu negocjowano środki pozwalające dostosować się do nieuniknionych skutków, a także omawiano finansowanie działań klimatycznych. Spotkanie miało również skłonić do realizacji ambitniejszych celów w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. . Oficjalnie na konferencji Polacy zadeklarowali rezygnację z węgla. Na szczycie klimatycznym Polska, jako jeden z 18 krajów, zobowiązała się stopniowo zrezygnować z wydobycia tego surowca. Deklaracja ta obejmuje takie działania jak konieczność zakończenia wszystkich inwestycji w energetykę węglową w kraju i za granicą, zwiększenie udziału czystej energii, stopniowe wycofywanie energii węglowej do lat 30-tych (dla największych gospodarek), pozostałe kraje w latach 40-tych, a także sprawiedliwe przejście z energetyki węglowej w sposób korzystny dla społeczeństwa. Rezygnację z węgla przyspieszają również rosnące ceny, często powiązane z coraz większymi kosztami wydobycia, a także z polityką energetyczną kraju, dlatego warto stawiać na inne źródła energii szczególnie ze źródeł odnawialnych, które są bardziej przyjazne dla zdrowia i środowiska naturalnego.